wersja testowa serwisu

W Poświętnem przekazano komputery do zdalnej nauki

99111944_646709422852839_5533990422306619392_n
fot. Urząd Gminy Poświętne

W poniedziałek, 18 maja do Urzędu Gminy Poświętne zostały dostarczone laptopy zakupione w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu" działania 1.1.: "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" dotyczącego realizacji projektu grantowego pn.: "Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Po oznaczeniu sprzętu odpowiednimi nalepkami i przygotowaniu protokołów przekazania, p.o. dyrektora szkoły w Dębie Anna Nowak, dyrektor szkoły w Brudzewicach Elżbieta Grzegorska oraz zastępca nieobecnego dyrektora szkoły w Poświętnem Barbara Stępień zostały zaproszone do Urzędu Gminy po odbiór zakupionego sprzętu, który przekazał wójt gminy Michał Franas w obecności sekretarz gminy Marii Grzybek.

- Gmina Poświętne zakupiła 14 laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem za kwotę 44 995,86 zł zł. Maksymalna kwota dofinansowania, którą mogła otrzymać gmina to 45 000 zł. Dobrą wiadomością jest to, że gmina przystąpiła do następnej edycji programu „Zdalna szkoła" i zakupi kolejne laptopy - mówi wójt Michał Franas.