W Sławnie odbyły się kolejne Senioralia Opoczyńskie

dsc_0309_copy
fot. UG Sławno

W piątek 24 listopada 2023 r., gmina Sławno gościła seniorów z powiatu opoczyńskiego na organizowanych przez Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń" siódmych „Senioraliach Opoczyńskich Sławno 2023" w Kamieniu. Od 2016 roku na terenie powiatu opoczyńskiego we współpracy z Drzewickim Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń" oraz Gminami Powiatu Opoczyńskiego są organizowane tego typu cykliczne wydarzenia dla Seniorów, którzy świętowali już gminach: Drzewica, Poświętnem, Mniszkowie, Żarnowie, Białaczowie i Paradyżu, a w tym 2023 roku w Gminie Sławno.

Senioralia to wydarzenie zorganizowane w ramach zadania publicznego „Aktywni Seniorzy 2023" współfinansowanego ze środków Województwa Łódzkiego. Uroczystości tradycyjnie rozpoczęła Msza Święta w intencji seniorów odprawioną w kościele parafialnym w Kamieniu przez ks. proboszcza Andrzeja Wróblewskiego.

Po uroczystej Mszy Św. wszyscy uczestnicy udali się do Domu Ludowym w Kamieniu, gdzie Seniorów oraz zaproszonych gości powitali Dominik Niemirski Prezes Drzewickiego Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń" oraz Tadeusz Wojciechowski Wójt Gminy Sławno.

Swą obecnością „Senioralia Opoczyńskie Sławno 2023" zaszczycili: Ewa Wendrowska Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, Janusz Ciesielski Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego, Marcin Baranowski Starosta Opoczyński, Barbara Goworek Wójt Gminy Białaczów, Michał Franas Wójt Gminy Poświętne, Paweł Werłos Wójt Gminy Mniszków, Wojciech Rudalski Wójt Gminy Paradyż, Krzysztof Nawrocki Wójt Gminy Żarnów, Janusz Reszelewski Burmistrz Drzewicy, Jolanta Kubiak Prezes Stowarzyszenia Centrum Wspierania Inicjatyw w Olszowcu, Beata Szlęzak Zastępca Wójta Gminy Sławno, Stanisław Zdulski Przewodniczący Rady Gminy Sławno, Mariusz Śmigiel Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Gminy Sławno.

W części artystycznej zaprezentowały się: Dziecięcy Zespół Ludowy „Kuniczanka", działający przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Wandy i Henryka Ossowskich w Kunicach oraz Zespół „Białe Łabędzie" ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Olszowcu.

Po części artystycznej na Seniorów czekała wspólna zabawa przy muzyce, rozmowach i śpiewie, która trwała do późnych godzin wieczornych. Spotkaniu towarzyszyła miła i radosna atmosfera. Po raz kolejny Senioralia Opoczyńskie były dla seniorów doskonałą okazją nie tylko do poznania nowych osób, ale również chwilą zapomnienia o swoich codziennych problemach i trudnościach.

źródło: UG Sławno