wersja testowa serwisu

W Starostwie spotkali się partnerzy projektu Centrum Usług Środowiskowych

IMG_0512
fot. Starostwo Powiatowe w Opocznie

W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Opocznie odbyło się spotkanie Partnerów projektu „CUŚ - Centrum Usług Środowiskowych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego", którzy poprzez wzmożone, specjalistyczne działania wspierają osoby niesamodzielne i z niepełnosprawnościami w ich codziennym życiu.

Spotkanie miało na celu podsumowanie dotychczasowych dokonań oraz wypracowanie i przygotowanie harmonogramu wspólnych działań, które pomogą i przygotują Partnerów do udziału w kolejnym projekcie, tym razem realizowanym w ramach usług społecznych.

„CUŚ – Centrum Usług Środowiskowych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego" to projekt konkursowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego realizatorem i Liderem jest Fundacja „Dar dla Potrzebujących", która wzięła na siebie całą odpowiedzialność finansową. Ogólna wartość tego projektu przekroczyła 10 mln zł. Fundacja „Dar Dla Potrzebujących" realizuje jednocześnie Projekt, w ramach którego prowadzi dwie placówki wsparcia dziennego: Pozytywkę i Przytulisko oraz Klub Seniora.

Żeby ten projekt powstał musiały być 3 podmioty: powiat, gmina i organizacja pozarządowa. Dzięki osobistym staraniom Pani Wicestarosty Marii Barbary Chomicz Partnerem projektu jest Powiat Opoczyński, trzy gminy i 5 organizacji pozarządowych. W imieniu Powiatu działa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, które realizuje dwa zadania. Pierwsze zadanie PCPR zleciło Caritasowi tj. prowadzenie dwóch wypożyczalni sprzętu (jedna w Drzewicy, druga w Paradyżu), drugie zadanie to udzielanie korepetycji dla dzieci pieczy zastępczej.

Partnerami projektu są również gminy: Drzewica, Paradyż i Żarnów. Gmina Drzewica prowadzi Klub Seniora i usługi opiekuńcze. Gmina Paradyż prowadzi Placówkę Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży oraz usługi opiekuńcze. Natomiast Gmina Żarnów prowadzi usługi opiekuńcze.

Do tego projektu przystąpiły także organizacje pozarządowe:

  • Fundacja Uśmiech Dziecka To Nasz Cel - realizuje specjalistyczne usługi opiekuńcze,
  • Spółdzielnia Socjalna Promyk Nadziei - realizuje usługi opiekuńcze,
  • Medycyna Rodzinna Wójcik Spółka Jawna - prowadzi opiekę paliatywną i usługi hospicyjne.

Koordynatorem całego projektu, autorem merytorycznej części jest Pani Agnieszka Nalewczyńska.

źródło: Starostwo Powiatowe w Opocznie