wersja testowa serwisu

Weterani wojenni mogą liczyć na wsparcie Szpitala Powiatowego w Opocznie

zdjecie-1-1
fot. Centrum Weterana i Działań Poza Granicami Państwa

Z inicjatywy Krzysztofa Fatalskiego – Dyrektora Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie ruszył program wsparcia dla weteranów wojennych zamieszkujących teren Powiatu Opoczyńskiego.

Celem programu jest ułatwienie dostępu do usług medycznych poprzez udzielenie rabatu na zabiegi medyczne i usługi związane z rehabilitacją. Nowe rozwiązania dla weteranów wojennych będą maksymalnie odformalizowane, ponieważ jedynym dokumentem potrzebnym do ubiegania się o ulgi będzie Legitymacja Weterana lub Legitymacja Weterana Poszkodowanego wydana przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Inicjatywa Krzysztofa Fatalskiego została bardzo dobrze przyjęta przez środowisko wojskowe. Wczoraj, w Warszawie Dyrektor Szpitala wraz Józefem Rogiem – Przewodniczącym Rady Powiatu oraz Joanną Gadek – Specjalistą ds. Kontroli, Jakości i Marketingu Szpitala w Opocznie zostali zaproszeni do siedziby Centrum Weterana działań wojennych poza granicami Państwa przez jego dyrektora płk. Szczepana Głuszczaka. Pułkownik wyraził podziękowanie za inicjatywę zgłoszoną przez dyrektora opoczyńskiego szpitala, która przyczyni się do ułatwienia dostępu do służby zdrowia Weteranom. Zbyt często byli żołnierze po powrocie z działań wojennych pozostawieni są sami sobie.

– Z chwilą objęcia stanowiska Dyrektora obiecywałem, że będę podejmował działania na rzecz lokalnego społeczeństwa poprzez przyjęcie strategii odpowiedzialności społecznej. Nikt z nas nie ma wątpliwości jak ważną rolę pełnią żołnierze. Jest to grupa zawodowa niezwykle ważna społecznie, a zarazem nie upominająca się o żadne przywileje, co wynika z ich doświadczenia, życiorysu i specyfiki zawodowej. Ważny jest zarówno wymiar społeczny jak i rzeczowy tej pomocy z naszej strony. Chcemy pokazać, że dbamy o tych, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo, biorąc udział w akcjach militarnych, niekiedy daleko od granic naszego kraju. Liczymy, że osoby objęte naszym programem będą korzystały z zaproponowanych zniżek – podkreślił Krzysztof Fatalski – Dyrektor Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie.

Oprócz rozmów o wdrożonym właśnie programie w opoczyńskim szpitalu wizyta w Warszawie była także okazją, aby złożyć symboliczną wiązankę pod pomnikiem żołnierzy poległych w misjach i operacjach poza granicami Państwa. Rzeźba autorstwa prof. Macieja Aleksandrowicza przedstawia w formie metaforycznej polski sposób upamiętnienia rycerzy i ważnych osobistości z czasów I Rzeczpospolitej. Delegacja opoczyńskiego szpitala zwiedziła także Salę Tradycji Weteranów Wojennych.

Wracając jednak do samego programu pomocowego, który właśnie wchodzi w życie na terenie Powiatu Opoczyńskiego to będzie on obejmował rabat w wysokości 50% w stosunku do obowiązującego cennika usług medycznych oraz dokumentacji medycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Edmunda Biernackiego w Opocznie na świadczenia z zakresu rehabilitacji ogólnej wykonywane odpłatnie, a także rabat w wysokości 50% w stosunku do obowiązującego cennika na badania diagnostyczne laboratoryjne wykonywane odpłatnie.

źródło: SP ZOZ Szpital Powiatowy w Opocznie