wersja testowa serwisu

Wicemarszałek z wizytą w Muzeum Regionalnym w Opocznie

0_DSC_9334
fot. Muzeum Regionalne w Opocznie

W Zamku Kazimierzowskim, siedzibie Muzeum Regionalnego w Opocznie miało miejsce podpisanie umowy na dofinansowanie prac remontowych budynku opoczyńskiego Muzeum. Podpisania umowy dokonał wicemarszałek województwa łódzkiego Zbigniew Zięba oraz burmistrz Opoczna Dariusz Kosno.

Obecni byli także: poseł na Sejm RP Robert Telus, zastępca burmistrza Opoczna Andrzej Kacprzak, radni Sejmiku Województwa Łódzkiego Ewa Wendrowska i Janusz Ciesielski, a także dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie Adam Grabowski.

Na wykonanie zadania opoczyński samorząd otrzyma dofinansowanie w wysokości 834 845,22 zł. Łączna wartość inwestycji wskazana we wniosku to 1 242 313,06 zł. Projekt w zakresie prac budowlanych obejmuje wymianę pokrycia dachowego zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego oraz wykonanie izolacji średniowiecznych fundamentów.

Projekt zakłada także rozszerzenie oferty kulturalnej Muzeum Regionalnego w Opocznie poprzez:
powstanie stałej wystawy prezentującej ceramiczne dziedzictwo kulturowe regionu opoczyńskiego,
– zakup wyposażenia niezbędnego do organizacji stałej wystawy,– wprowadzenie do oferty stałej propozycji warsztatów ceramicznych,
– udostępnienie zasobów kulturowych w formie wirtualnej poprzez zakup infokiosku.

Planowana data zakończenia realizacji projektu to czerwiec 2023 r. Inwestycja zostanie wykonana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VI: Rewitalizacja i potencjał endogeniczny, Poddziałanie VI.2.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury.

źródło: Muzeum Regionalne w Opocznie