wersja testowa serwisu

Wójt gminy Poświętne apeluje do mieszkańców: Oszczędzajcie wodę

zlew-kran-woda

W związku z panującą od dłuższego czasu suszą hydrologiczną, brakiem opadów atmosferycznych, obniżeniem się poziomu wód gruntowych, a co za tym idzie możliwością wystąpienia ograniczeń ciągłości dostaw wody na cele socjalno-bytowe dla mieszkańców, Wójt Gminy Poświętne prosi o racjonalne i oszczędne korzystanie wody.

Apel szczególnie dotyczy ograniczenia zużycia wody na takie cele, jak:

  • mycie samochodów,
  • podlewanie upraw działkowych, rolnych i sadowniczych,
  • podlewanie upraw pod foliami, i szklarniami ogrodowymi,
  • napełnianie basenów i brodzików,
  • podlewanie trawników.

- Zastosowanie się do apelu, pozwoli na uniknięcie spadków ciśnienia w sieci wodociągowej oraz ewentualnych przerw w dostawie wody - mówi Wójt Gminy Poświętne.