wersja testowa serwisu

Wręczono doroczną nagrodę Powiatu Opoczyńskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury

Wręczono doroczną nagrodę Powiatu Opoczyńskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury
fot. Starostwo Powiatowe w Opocznie

Ostatnie miesiące skutecznie rozbiły kalendarz imprez powiatowych, a twórców kultury zmusiły do działań w specyficznych warunkach. Pomimo panującej pandemii, kultura w opoczyńskiem ma się dobrze, czego potwierdzeniem były zgłoszone kandydatury.

28 stycznia 2021 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opocznie odbyło się uroczyste wręczenie Dorocznej nagrody Powiatu Opoczyńskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury. Wydarzenie miało charakter kameralny, ze względu na rygor sanitarny związany z sytuacją pandemiczną.

Przewodniczący Rady Powiatu Józef Róg podczas ceremonii podkreślił, że Zarząd Powiatu ma corocznie bardzo trudny wybór.

Kandydaci do nagrody posiadają bardzo duży dorobek artystyczny i są niezwykle utalentowani. Dlatego też w wyborze laureata pomaga Kapituła, której członkami są dotychczasowi laureaci powyższej nagrody. To Kapituła opiniuje wnioski i przedstawia swoją kandydaturę. W tym roku ze względu na pandemię członkowie Kapituły głosowali poprzez przygotowane w tym celu ankiety.

Zarząd Powiatu po wnikliwej analizie wszystkich kandydatur przychylił się do sugestii Kapituły i zdecydował o przyznaniu Dorocznej nagrody Powiatu Opoczyńskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury 2020 Pani Halinie Biniek.

Laureatka jest znaną i cenioną skrzypaczką ludową. Z wykształcenia pedagog - polonista oraz muzyk instrumentalista w zakresie gry na skrzypcach. Już w latach 60 – tych zakładała chóry i teatry w szkołach w których pracowała. Przygotowywała dzieci do występów oraz zachęcała do wstąpienia do Zespołu Pieśni i Tańca Tramblanka. W roku 1986 przystąpiła do kapeli Zespołu Pieśni i Tańca Tramblanka jako skrzypaczka i pozostaje w niej do dzisiaj.

Pani Halina od wielu lat związana z folklorem opoczyńskim przekazuje tradycyjne wartości kolejnym pokoleniom. Prowadzi dorosłe zespoły śpiewacze jak również ludowe zespoły dziecięce. Dzięki wielkim zdolnościom i niesamowitemu zaangażowaniu zdobywa czołowe miejsca na przeglądach i festiwalach, nie tylko w regionie łódzkim, ale również poza jego granicami. Jej pasję i zamiłowanie do tradycji można zauważyć chociażby w opoczyńskim stroju, w który zawsze jest ubrana podczas występów. Aktywnie pielęgnuje tradycje i obyczaje regionalne oraz czuwa nad trwałością osiągnięć opoczyńskiej kultury ludowej. Wspiera Powiat Opoczyński podczas organizacji ważnych wydarzeń kulturalnych, patriotycznych i religijnych. Za swoją działalność otrzymała odznakę Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla kultury polskiej".

„Pani Halina to twórczyni doskonale znana w powiecie opoczyńskim, wszechstronnie uzdolniona" – mówił starosta opoczyński Marcin Baranowski.

„Cieszymy się, że mamy tak wielu znakomitych artystów i twórców. To olbrzymie wyróżnienie dla naszego regionu, a nagrody i dyplomy są tylko symbolicznym podziękowaniem." - powiedziała wicestarosta Maria Barbara Chomicz.

Zarząd Powiatu przyznał również dla Pana Romana Wojciechowskiego szczególne wyróżnienie za kształtowanie wśród młodzieży poczucia tożsamości regionalnej oraz promowanie tradycyjnej muzyki ludowej regionu opoczyńskiego.

Pan Roman od 1975 roku zapewnia oprawę muzyczną zespołom ludowym w powiecie opoczyńskim i tomaszowskim. Był nauczycielem muzyki i rytmiki w szkole w Sławnie. Zespoły pod jego przewodnictwem zdobywały najwyższe nagrody na festiwalach i przeglądach ludowych. Od 2002 roku Pan Roman prowadzi trzyosobową kapelę ludową prezentując oberki, walczyki i polki opoczyńskie. Często odwiedza szkoły, by przybliżyć młodemu pokoleniu sztukę gry na skrzypcach i opowieści jak to dawniej na wsiach bywało. Jako solista śpiewak i skrzypek jest laureatem wielu prestiżowych regionalnych i ogólnopolskich festiwali. Nagrywał z francuskimi badaczami twórczości Fryderyka Chopina, rozgłośni lokalnych, Polskiego Radia czy też Telewizji Polskiej. Za długoletnią działalność i zaangażowanie jest nagradzany przez Instytucje Kultury i władze samorządowe (Nagroda Oskara Kolberga, Nagroda Marszałka Województwa Łódzkiego, Nagroda Programu II Polskiego Radia).

Kandydatami do Dorocznej nagrody Powiatu Opoczyńskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury byli również:

Pan Andrzej Oliwa - za kultywowanie tradycji i sztuki ludowej regionu opoczyńskiego oraz promocję powiatu opoczyńskiego

Pani Izabela Wiktorowicz za działalność na niwie kultury oraz działania na rzecz promocji i opieki nad zabytkami

Pani Marta Lewandowska – za pracę na rzecz upowszechniania tradycji i folkloru Ziemi Opoczyńskiej oraz promocję powiatu opoczyńskiego

Pani Justyna Jakubczyk - Lassota za promowanie kultury i sztuki ludowej regionu opoczyńskiego.

źródło: Starostwo Powiatowe w Opocznie