wersja testowa serwisu

Współpraca pomiędzy MDK w Opocznie i GOK w Poświętnem oficjalnie rozpoczęta. Na czym będzie polegać?

DSC_0542

Miejski Dom Kultury w Opocznie i Gminny Ośrodek Kultury w Poświętnem rozpoczynają oficjalną współpracę. List intencyjny, w którym zgodnie wyrażona została wola nawiązania wspólnych działań kulturalnych i organizacyjnych pomiędzy obiema instytucjami podpisali ich dyrektorzy: Zdzisław Miękus i Małgorzata Młynarczyk - Madej.

Na podstawie porozumienia instytucje będą realizować zadania w zakresie wymiany wzajemnych doświadczeń i promocji szeroko pojętej działalności kulturalnej.

- Będzie to między innymi wymiana pomiędzy zespołami, Kołami Gospodyń Wiejskich, pracowniami i instruktorami obu instytucji, a także prowadzenie wspólnych okazjonalnych projektów artystycznych, wydarzeń i konsultacji - wyjaśnia Zdzisław Miękus, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Opocznie.

Warto zaznaczyć, że nieformalna współpraca pomiędzy MDKiem i GOKiem rozpoczęła się jeszcze przed wakacjami ubiegłego roku. Pandemia i obowiązujące obostrzenia uniemożliwiły jednak realizację zamierzeń. W czasie lockdownu dyrektorzy instytucji uściślili zakres i ramy planowanej współpracy, a fakt ten uwiarygodnili podpisaniem porozumienia. Podpisanie listu intencyjnego to dopiero początek szerszej współpracy nie tylko pomiędzy instytucjami kultury, ale również pomiędzy Gminą Opoczno i Gminą Poświętne - o czym świadczy obecność na tym wydarzeniu władz obu samorządów.

List intencyjny jest pierwszym w powiecie tego typu porozumieniem pomiędzy instytucjami kultury z różnych gmin. Jak zgodnie zapowiadają włodarze Opoczna jak i Poświętnego, współpraca pomiędzy obiema gminami będzie sukcesywnie rozciągana na inne sfery życia publicznego, gospodarczego i turystycznego.

źródło: MDK w Opocznie