wersja testowa serwisu

Za nami pierwsze spotkanie Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

4064fde57933e617b0cb362d6a6a03d1
fot. Urząd Miejski w Opocznie

Z inicjatywy burmistrza Dariusza Kosno w Gminie Opoczno powstał Interdyscyplinarny Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Pierwsze spotkanie mające na celu między innymi omówienie działań nowej jednostki odbyło się w Miejskim Domu Kultury.

Podczas spotkania burmistrz Opoczna podkreślił, że zadaniem Zespołu będzie diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, prowadzenie działań w środowiskach zagrożonych przemocą w celach zapobiegawczych oraz podejmowanie określonych konsekwencji w rodzinach dotkniętych patologią.

W spotkaniu, które poprowadziła Wiesława Kurowska, dyrektor MGOPS w Opocznie, wybrana jednocześnie na przewodniczącą powstałego Zespołu, wzięli udział przedstawiciele policji i innych jednostek, które będą współpracować z opoczyńskim magistratem w zakresie przeciwdziałania przemocy i patologii w rodzinie.

źródło: UM Opoczno