wersja testowa serwisu

Zapraszamy na otwarcie Wystawy Malarstwa ks. Bolesława Jakubczyka w Poświętnem

124-1570387270

Serdecznie zapraszamy na uroczyste otwarcie Wystawy Malarstwa ks. Bolesława Jakubczyka, które odbędzie się w najbliższy piątek 11 października 2019 r. o godz. 19.00 w budynku Szkoły Podstawowej w Poświętnem.

Prace zasłużonego dla parafii w Studziannie ks. filipina - związanego z tutejszym Sanktuarium od 1968 r. - będzie można również podziwiać w niedzielę 13 października, choćby przy okazji wizyty w lokalu wyborczym. Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających w godzinach przeprowadzanego głosowania w Wyborach do Sejmu i Senatu RP. Głównym organizatorem jak i pomysłodawcą wystawy jest wójt gminy Poświętne Michał Franas. Współorganizatorami inicjatywy są natomiast: Gminna Biblioteka Publiczna, Gminny Ośrodek Kultury, Szkoła Podstawowa w Poświętnem oraz Parafia w Studziannie.

Ks. Bolesław Jakubczyk uzyskał święcenia kapłańskie w 1974 r., ale z Sanktuarium Studziańskim związany był już od 1968 r. W latach 1974 - 1983 wraz z innymi ks. filipinami pracował na rzecz rozwoju tut. parafii. Od 1983 roku mieszkał i obowiązki kapłana wypełniał w odległej od naszego kraju Hiszpanii. W maju bieżącego roku powrócił do Studzianny, a jak sam woli mówić: "do swoich".

Choć dużo można by mówić o ks. Bolesławie to niewiele osób zdążyło poznać go jako artystę - malarza. Dlatego już w najbliższy piątek będzie ku temu najlepsza okazja. Oprócz zapoznania się z twórczością malarską bohatera wystawy, będzie można również wysłuchać o początkach jego osobistego odkrywania i kształtowania talentu malarskiego, a także odbyć prywatne rozmowy z artystą.