Zespół Pałacowy w Białaczowie z dotacją od Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi

normal_04b2d34a7eea1a5d2b99582c5bcd98fa16a1811c
fot. Starostwo Powiatowe w Opocznie

Powiat Opoczyński uzyskał dofinansowanie z Województwa Łódzkiego w kwocie 100.000 zł. na prace konserwatorsko - remontowe przy klasycystycznym Zespole Pałacowym w Białaczowie, który został wybudowany pod koniec XVIII w. dla rodziny Małachowskich.

Całkowity koszt zadania pn.: ,,Remont i prace konserwatorskie budynków Zespołu Pałacowego w Białaczowie" wyniesie 153.200,04 zł brutto.

W ramach tej kwoty firma Usługi Remontowo-Budowlane Krzysztofa Guldzińskiego z Opoczna do 2 grudnia 2022 r. wykona zgodnie z projektem następujące prace:

1) Naprawę orynnowania oraz obróbek dekarskich
- Naprawa poprzez oczyszczenie i umocowanie oraz drobne naprawy rynien poziomych i rur spustowych
- Drobne naprawy obróbek dekarskich pasa nadrynnowego i podrynnowego
- Remont obróbek kominów z blachy miedzianej
- Remont obróbek wyłazu dachowego z blachy miedzianej
- Naprawa rur spustowych z blachy ocynkowanej poprzez wstawienie nowych odcinków
- Naprawa pokrycia dachowego z blachy poprzez wstawienie łat

2) Konserwację dachu
- Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne
- Odtłuszczenie połaci dachu
- Mycie połaci dachowych wodą z detergentem pod ciśnieniem
- Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi w dwóch warstwach

3) Naprawę tynków zewnętrznych
- Odbicie luźnych tynków zewnętrznych
- Wykonanie nowych tynków cementowo -wapiennych na ścianach
- Przygotowanie podłoża pod malowanie – gruntowanie dwukrotne
- Malowanie ścian zewnętrznych – elewacji dwukrotne
- Uprzątniecie terenu budowy poprzez wywiezienie gruzu

4) Prace konserwacyjne
- Ręczne czyszczenie kieszeni okiennych – okien piwnicznych
- Remont cząstkowy ścieków rynnowych

Pałac Małachowskich w Białaczowie to bez wątpienia jeden z najważniejszych i najpiękniejszych zabytków na terenie powiatu opoczyńskiego. Został wybudowany w latach 1797-1800 przez Jakuba Kubickiego dla Stanisława Małachowskiego Marszałka na Sejm Czteroletni i jego rodziny. Pałac składa się z budynku głównego oraz połączonych z nim dwóch ćwierć kolistych galerii, oficyny i dwóch pawilonów. Tuż za pałacem znajduje się park krajobrazowy z neogotycką oranżerią, romantycznymi ruinami oraz podziemia dawnej rezydencji rodu Odrowążów.

Pozyskana z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi dotacja jest dużym wsparciem dla Powiatu Opoczyńskiego w działaniach podejmowanych w zakresie ochrony zabytków. Dzięki pozyskanym środkom zabezpieczymy przed dalszą degradacją ten piękny zabytkowy obiekt.

źródło: Starostwo Powiatowe w Opocznie