wersja testowa serwisu

Zmiana organizacji pracy Urzędu Gminy Białaczów

-wykrzykniki

Kierując się troską o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców od wtorku 13 października, wprowadzone zostają zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Białaczów.

Od 13 października br. (wtorek) do odwołania wprowadza się ograniczenia w obsłudze klientów Urzędu.

Wyłączona zostaje bezpośrednia obsługa mieszkańców na poszczególnych stanowiskach pracy.

Pracownicy Urzędu będą do dyspozycji mieszkańców za pośrednictwem korespondencji mailowej i tradycyjnej oraz poprzez kontakt telefoniczny. Jednocześnie zachęcamy do korzystania z dostępnych narzędzi załatwiania spraw administracyjnych za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Sprawy pilne będą załatwiane tylko po wcześniejszej rejestracji w Urzędzie poprzez kontakt telefoniczny. Ponadto jesli zajdzie pilna potrzeba przyjścia do Urzędu Gminy, prosimy o załatwianie spraw samodzielnie, bez osób towarzyszących, z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym bezpiecznej odległości co najmniej jednego metra pomiędzy pracownikiem a stroną.

W obecnej sytuacji zachęcamy Państwa również do regulowania zobowiązań finansowych wobec Gminy za pomocą bankowości internetowej:

- rachunek bankowy do wpłat za odpady komunalne - 51 8992 0000 0013 5119 2000 0020
- rachunek bankowy dla pozostałych opłat - 48 8992 0000 0013 5106 2000 0060

źródło: UG Białaczów