wersja testowa serwisu

Przebudowa drogi relacji Pajęczno – Biała. Wójt Stolarczyk odwiedził plac budowy

IMG_9371

W związku z rozpoczęciem inwestycji pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3500E na odcinku Pajęczno – Rząśnia – Będków w miejscowości Pajęczno – Biała wraz z niezbędną infrastrukturą" realizowanej przez Powiat Pajęczański głównie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych z dofinansowaniem na poziomie 70% wartości zadania, Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk z uwagi na fakt, że droga ma być przebudowana na odcinku przebiegającym przez Gminę Rząśnia na długości ok. 2,5 km – aby móc zapoznać się ze stanem i charakterem prac – odwiedził plac budowy.

Decydujący dla inwestycji jest wkład finansowy naszej gminy w realizację tego zadania – deklarowany na poziomie ok. 2 mln zł, który stanowi większość wkładu własnego Powiatu Pajęczańskiego wskazanego w złożonym wniosku o dofinansowanie, jeśli chodzi o fragment remontowanej drogi na terenie Gminy Rząśnia, bez którego to wsparcia realizacja tej inwestycji byłaby najprawdopodobniej niemożliwa.

Przypomnijmy, że realizacja zadania przewidziana jest do roku 2023 i będzie obejmowała m. in. rozbiórkę nawierzchni drogowych wraz z elementami betonowymi drogi, wykonanie wycinki drzew i nasadzenia drzew, wykonanie nowej konstrukcji i nawierzchni drogi, wykonanie chodników i zjazdów, wykonanie ścieżki rowerowej i ciągu pieszo rowerowego, wykonanie zatok autobusowych, wykonanie odwodnienia drogi, usunięcie kolizji z siecią teletechniczną oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, a wartość robót budowlanych stanowi kwotę 12 600 000,00 zł.

Dzięki wieloletniej pracy Wójta Gminy Rząśnia Tomasza Stolarczyka oraz Rady Gminy Rząśnia na przestrzeni kilku kadencji, tego i poprzednich Zarządów Powiatu Pajęczańskiego i Rady Powiatu (przypomnijmy, że prace koncepcyjne i projektowe rozpoczęły się już w roku 2013) niewątpliwie poprawi się bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, a Mieszkańcy – przede wszystkim miejscowości Biała – zyskają ładną, nowoczesną nawierzchnię oraz ścieżkę rowerową, które jak mamy nadzieję, będą służyły wiele lat.

Wójt Gminy Rząśnia wierzy również w sprawność działania obecnego Zarządu Powiatu w staraniu o środki na zaplanowany trzeci etap przebudowy drogi powiatowej na odcinku od Białej do ronda w Rząśni, który, jak się wydaje m. in. z powodu jej obecnego stanu i wynikającej z tego uciążliwości dla Mieszkańców, szczególnie dla tych mieszkających bezpośrednio przy niej, jest niezbędny do zrealizowania w jak najszybszym terminie.

Źródło: Gmina Rząśnia