wersja testowa serwisu

Sieradzka Policja zaprasza w swoje szeregi

Sieradzka Policja zaprasza w swoje szeregi

Zastanawiasz się nad przyszłym miejsce pracy? Lubisz pomagać innym? Lubisz wyzwania? Cenisz stabilne warunki zatrudnienia? Zostań policjantem! To zawód dla ludzi z pasją. Wymagający i dający dużo satysfakcji z możliwości pomocy innym ludziom. Jeśli chcesz z nami pracować – przystąp do działania! Już dziś skontaktuj się z Komendą Powiatową Policji w Sieradzu.

Na kandydatów czekamy w Komendzie Powiatowej Policji w Sieradzu przy ul. Sikorskiego 2 codziennie w godz. 7.30 -15.30 oraz w pierwszy czwartek miesiąca – tzw. „Doborowy czwartek" w godz. 7.30 – 16.00. Szczegółowe informacje można uzyskać również pod numerem tel. 47 845 14-16, 47 845 17-09. Wszystkie osoby zainteresowane pracą w naszych szeregach aktualnie mają możliwość złożenia dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia rekrutacji i uzyskają pomoc w ich wypełnieniu. Wyjaśnimy również procedurę rekrutacyjną oraz omówimy poszczególne jej etapy. Osoby, które skontaktują się z sieradzka komendą, uzyskają informacje o zakresie działania i pracy poszczególnych pionów w naszej formacji.

Zachęcamy do spotkania z nami i porozmawiania na temat doboru do służby w Policji i procesu rekrutacji. Zapraszamy do Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu, a dowiecie się jak zostać jednym z nas!

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:
• obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
• który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
• korzystający z pełni praw publicznych;
• posiadający co najmniej średnie wykształcenie;
• posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
• dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

CO CI DAJE SŁUŻBA W POLICJI:
• stabilne zatrudnienie;
• wynagrodzenie przed ukończeniem 26 roku życia ok. 4000 złotych netto, po ukończeniu 26 roku życia ok. 3600 złotych netto;
• możliwość uzyskania praw emerytalnych po przepracowaniu 25 lat
• uzyskanie tytułu licencjata lub magistra podejmując studia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (tryb stacjonarny lub niestacjonarny) na jednym z oferowanych kierunków: bezpieczeństwo wewnętrzne, kryminologia, zarządzanie, informatyka;
• adekwatnie do zainteresowań i realizowanych zadań uczestnictwo w kursach specjalistycznych (oferta obejmuje ponad 100 różnego rodzaju kursów) np.: minersko-pirotechniczny, doskonalących technikę prowadzenia pojazdu, taktyki i techniki przesłuchania, analizy kryminalnej, cyberprzestępczości;
• uczestnictwo w kursach językowych np. z języka angielskiego, języka rosyjskiego;
• uzyskanie nowych uprawnień i kwalifikacji: tytuł ratownika, uprawnienia stermotorzysty, uprawnienia instruktora taktyki i techniki interwencji, prawo jazdy kat. D, uprawnienia SEP, uprawnienia obsługi „dronów" i wiele innych.

SKŁADANIE DOKUMENTÓW JEST MOŻLIWE PRZEZ CAŁY ROK!!!
Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się z chwilą złożenia przez kandydata do służby w Policji następujących dokumentów: podanie do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi przyjęcie do służby w Policji, wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B), dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich tłumaczenie, kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały dokumentów do wglądu), jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służbie, książeczka wojskowa zawierającą wpis potwierdzający odbycie zasadniczej służby wojskowej lub przeniesienie do rezerwy.

Już dziś zacznijcie nas obserwować! #ZostańŁódzkimPolicjantem. Odwiedźcie naszą stronę albo zadzwońcie do nas!


http://lodzka.policja.gov.pl/el6/sluzb/dobor-do-sluzby-w-polic/rekrutacja/811,Rekrutacja.html

Ulotka: tutaj.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Sieradzu